Month: February 2019

ROJAK BUAHROJAK BUAH

โ€˜Rojak Buahโ€™ . Special for February 2019. . Hari hari ada ROJAK Buah Special by Izz Cafe . Chili level option; โœ… No Chili โœ… Medium Chili ๐ŸŒถ โœ… Super HOT ๐ŸŒถ๐ŸŒถ๐ŸŒถ . Memang terliurโ€ฆ โœ… Crunchy mango ๐Ÿฅญ โœ… Pineapple ๐Ÿ โœ… Kangkong ๐ŸŒฑ โœ… Taufu โœ… Cucumber ๐Ÿฅ’ โœ… Sengkuang โœ… Bean Sprout […]